Mẹo Luật Học Lý Thuyết Lái Xe ô tô

LÝ THUYẾT: Trả lời 225 câu hỏi (không áp dụng thuộc phần biển báo và sa hình)

1/ Thấy ý trả lời mà đầu câu có chữ dưới đây thì chọn (không cần đọc hết câu hỏi)

Nghiêm cấm
Bị Nghiêm Cấm
Tạm thời
cả ba
Bắt buộc
có đủ

Tham gia giao thông
không được (trừ câu hỏi có chữ “xe quá tải” thì chọn ý 1)
phải (nếu cs 2,3 ý có Phải thì chọn ý dài nhất trừ 158 chọn ý trả lời”phải có giấy phép”)

2/ thấy ý trả lời mà đầu câu có chữ

Tất cả
Cả hai
Ý trả lời 1 và 2

thì liếc 4 chữ đầu tiên của các ý còn lại thấy giống nhau thì không chọn. ngược lại khác nhau là chọn

Tuy nhiên thấy câu hỏi có chữ Lên dốc cầu – xe rẽ trái – xăng không vào buồng phao:
không chọn cả 2 mà chọn ý 2

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.3/5 (41 votes cast)
Mẹo Luật Học Lý Thuyết Lái Xe ô tô, 3.3 out of 5 based on 41 ratings

Tìm trên Google:

  • ly thuyet lai xe hang c
  • ly thuyet lai xe oto tai han quoc
  • meo hoc ly thuyet lai xe hang c
  • meo hoc ly thuyet lai xe oto
  • hoc ly thuyet lai xe oto tai han quoc
  • hoc ly thuyet lai xe hang c
  • hoc ly thuyet lai xe oto o han quoc
  • ly thuyet thi bang lai xe o han quoc
  • meo thi ly thuyet hang c
  • meo hoc ly thuyet lai xe
If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.

Nhận xét